Zakelijk Brabant
Image default
Dienstverlening

Uw wandzwenkkraan keuren

Het is belangrijk om uw wandzwenkkraan regelmatig te laten keuren door een EKH-keurmeester om de veiligheid van uw medewerkers te kunnen blijven waarborgen. Gelukkig kunt u bij EKH terecht voor de jaarlijkse inspectie van uw kraan.

Wandzwenkkraan gebruiken

Een wandzwenkkraan wordt aan een muur geplaatst. Hierdoor kan de kraan maximaal 180 graden in de rondte draaien. Deze kraan wordt vaak ingezet om sneller en efficiënter te kunnen werken bij het beladen van machines of om werkstukken in de juiste positie te plaatsen op de werktafel. Ook voor het wisselen van zware werktuigen is een wandzwenkkraan een goede keuze. Omdat er vrij zware dingen mee worden verplaatst, is het extra belangrijk om veilig te blijven werken. Veilig werken doet u door op tijd de kraan te laten keuren. Hierbij is het echt belangrijk om dit te laten doen die weet waaraan een zwenkkraan moet voldoen om veilig te zijn. De leden van de EKH zijn echte deskundigen en beschikken over een diploma waardoor u zeker weet dat de keuring professioneel verloopt. Een wandzwenkkraan behoort tot hijsmiddelen boven de kraan en moet dus minstens één keer per jaar worden gekeurd. Gebruikt u de kraan echter intensief, dan raden wij aan de kraan meerdere keren per jaar te laten keuren.

Onze rekentool

Wanneer uw kraan wordt gekeurd, wordt er gekeken naar het kraanboek, de vorige inspectierapporten en certificaten. Daarna wordt het personeel gevraagd naar de ervaringen met de kraan. Vervolgens wordt er gekeken naar eventuele gebreken. Op onze website vindt u een handige rekentool waarmee u kunt berekenen, aan de hand van diverse vragen, hoe lang u nog veilig kunt werken met uw kraan en wanneer het tijd wordt voor een nieuwe inspectie.

EKH-keurmerk

Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren door een deskundige en het resultaat van de inspectie schriftelijk te laten vastleggen. Het is echter niet vastgelegd in de wet op welke manier dit moet worden gedaan. Het inschakelen van een EKH-keurbedrijf maakt aan deze onduidelijkheid een einde. Wij bieden werkgevers de zekerheid om op de juiste manier invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht. Kijk voor meer informatie op onze website.