Zakelijk Brabant
Image default
Energie

Laat je aggregaat keuren door de SCIOS

Waarom moet je je aggregaat keuren?

Een aggregaat is een stroomtoevoer die je gebruikt op momenten dat een regulier stroomnetwerk niet beschikbaar is. Dit kan gebeuren doordat er geen aansluiting is, maar ook omdat het huidige stroomnetwerk plotseling kan uitvallen. Denk aan het eerste geval maar aan een evenement dat plaatsvindt in een groot weiland; daar is vanzelfsprekend van zichzelf geen stroomaansluiting beschikbaar. In het tweede geval kun je denken aan ziekenhuizen en verplegingshuizen; als daar de stroom uitvalt kan dat voor levensbedreigende situaties zorgen. In beide gevallen biedt een aggregaat de oplossing. Maar hoe ben je er zeker van dat deze stroombron altijd functioneert? Door je aggregaat te laten keuren door de SCIOS.

Wat doet de SCIOS precies?

De SCIOS is een afkorting voor Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties. Een aggregaat (ook wel generator genoemd) functioneert middels een verbrandingsmotor. Om die reden valt een aggregaat ook onder de noemer stookinstallaties. Om deze reden inspecteert en controleert deze stichting ook generatoren en aggregaten. Als de SCIOS het aggregaat keuren gaat, wordt gelet op zogeheten scopes. Dit zijn wetgevingen waaraan de stookinstallatie moet voldoen. De monteur die langskomt voor de controle weet precies welke scopes er moeten worden nagekeken. Zo is er bijvoorbeeld een scope waarbij er wordt gekeken naar de verbrandingsmotor en de gasturbines; werken die nog naar behoren? Stoten ze niet opeens veel meer schadelijke stoffen uit? Loopt de machine nog soepel? Ook wordt er gekeken naar het aantal draaiuren; is dit meer dan vijfhonderd, dan wordt er een emissiemeting gedaan. Het kan zijn dat uw aggregaat beschikt over een externe tank. In dat geval wordt een andere scope ook meegenomen; de controle van de brandstoftoevoerleiding. De professional die het aggregaat keuren komt, weet exact waar op te letten. Als het apparaat de keuring heeft doorstaan, wordt het voorzien van een certificaat.

Wat is het voordeel van je aggregaat laten keuren?

Er zijn drie grote voordelen van het aggregaat keuren. Ten eerste ben je er na de keuring zeker van dat het aggregaat naar behoren werkt. Juist op het moment dat je het apparaat nodig hebt, moet je op de werking ervan kunnen bouwen. Als tweede voordeel weet je dat het aggregaat veilig is. Dit is voor de mensen die er afhankelijk van zijn (werknemers, gasten op een evenement, et cetera) een enorme geruststelling. Het derde voordeel is dat je weet dat het aggregaat niet extra vervuilend bezig is. Afhangend van welke diesels of duurzame bronnen je gebruikt (een accu of zonnepanelen, bijvoorbeeld) om het aggregaat te laten functioneren, is het prettig om te weten dat de generator niet meer uitstoot veroorzaakt dan dat berekend was. Zo zorgt het aggregaat keuren voor een hoop positieve effecten.

Draag zelf tevens een steentje bij

http://bredenoord.com/nl/kennis/scios