Zakelijk Brabant
Image default
Energie

Grijze of groene energie?

Grijs of groen?

Kort gezegd is groen energie duurzaam en grijze energie niet. Grijze energie is geschikt voor eenmalig gebruik. Het kan dus opraken. Groene energie is duurzaam, omdat het gebruik maakt van bronnen die niet opraken, zoals zon of wind. Grijze energie belast het milieu door uitstoot van schadelijke stoffen of door gevaarlijk afval. Groene energie is milieuvriendelijk.

 

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie en steenkool. De meeste energie wordt nog steeds gewonnen uit fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen gebruik je telkens maar één keer en op den duur is de voorraad hiervan op. Bovendien komt er bij de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 vrij en dit zorgt er mede voor dat de aarde opwarmt. Bij de verbranding van aardgas komt er het minste CO2 vrij (zo’n 30% minder dan bij aardolie en zo’n 45% minder dan bij steenkool). 

 

Kerncentrales

Kernenergie krijg je door het splijten van atoomkernen van uranium. Ook uranium kan opraken, net als fossiele brandstoffen. Het is dus niet duurzaam en valt dus ook onder grijze energie. Bij kernenergie heb je geen uitstoot van CO2, maar er is wel schadelijk afval. Er komt namelijk radioactieve straling vrij die heel ongezond is voor mens en dier en de gehele natuur. Zolang er geen goede, veilige oplossing is gevonden voor dit afvalprobleem, blijft kernenergie een gevoelig onderwerp.

 

Groene energie

Groene energie is duurzaam en heeft geen schadelijke uitstoot of afval. Voorbeelden van groene energie zijn wind- en zonne-energie, maar er is meer. Duurzame energie zit in de lift. Steeds meer mensen vinden het ook belangrijk om goed voor het milieu te zorgen en zoeken naar alternatieven die toekomstbestendig zijn. Groene energie wordt door de overheid aangemoedigd door middel van subsidies. Hierdoor zijn er bijna geen prijsverschillen meer tussen grijze en groene energie. De prijs is dus geen reden meer om niet te kiezen voor groen. Overstappen van energieleverancier kan een gevolg zijn van geen groene energie aanbieden. Wel kiezen voor groene energie kan makkelijk bij het energie vergelijken.