Zakelijk Brabant
Image default
Banen en opleidingen

Wat is intervisie?

In dit blog geven we antwoord op de vraag ‘Wat is intervisie?’ en leggen we uit hoe het in zijn werk gaat, wat het nut is en wat de kracht ervan is.

 

Wat is intervisie?

Intervisie is een soort ‘zelfhulpmethode’ voor een vaste groep vakgenoten met een vergelijkbare achtergrond. Deze groep bespreekt met elkaar met enige regelmaat een werkprobleem dat ingebracht wordt door één van de deelnemers. Het doel van intervisie is van elkaar te leren en tot nieuwe inzichten te komen. Intervisie werkt volgens een bepaalde methodiek in een veilige omgeving. Alle deelnemers zijn aan elkaar gelijk, er is géén sprake van een hiërarchische verhouding. De vooraf gekozen methodiek is leidend voor het proces. De methodiek geeft houvast en helpt de groep om tot inzichten en oplossingen te komen. De vastgestelde stappen in het proces scheppen voorwaarden voor een veilige omgeving welke tevens belangrijk is voor het inbrengen van werkproblemen. Want je wil immers leren van gemaakte fouten.

Heb je interesse om een intervisiegroep op te zetten en wil je weten wat wij kunnen doen kijk dan ook eens naar onze training intervisie. We leren je als groep de basiskneepjes van intervisie en zoeken een methodiek die bij jullie intervisiegroep past. Vervolgens begeleiden we de intervisiegroep zover dat deze vervolgens zelfstandig met intervisie aan de slag kan. Onze begeleiding is altijd maatwerk dus als je vragen hebt neem contact met ons op.

 

Wat is het nut van intervisie?

Door intervisie ga je anders kijken naar je eigen werk. Je leert van elkaars vragen en inzichten op werksituaties. Want de ingebrachte werkvraag door de casusinbrenger is meestal vergelijkbaar met dingen waar je zelf tegenaan loopt. Je professionaliteit neemt toe en je bent in staat om meer gefundeerde keuzes te maken. Bij de evaluatie achteraf blijkt vaak dat de gevonden oplossing van de inbrenger meer is dan de som der delen. Het stap voor stap met elkaar bespreken van deze werk gerelateerde zaken komt je deskundigheid en professionaliteit ten goede.

De praktijk leert dat als je langere tijd met elkaar intervisie doet de groep een eigen werkmethode ontwikkelt en een soort van ongeschreven regel hoe zij met elkaar omgaan en welke casussen er worden ingebracht. Hier vloeien vaak verrassende inzichten uit die bijdragen om daadwerkelijk tot gedragsverandering te komen. Bovendien voel je je door de vragen, opmerkingen en adviezen van je collega’s niet zo alleen en dat geeft weer energie.

 

Wat is de kracht van intervisie?

De kracht van intervisie is dat je gericht bezig bent met vakgenoten en zo werkt aan je professionaliteit/persoonlijke ontwikkeling. De kracht van intervisie bestaat er ook uit dat intervisie een beproefde methode is die het proces stuurt. Deelnemers worden door de structuur ‘gedwongen’ om als vakgenoten gedisciplineerd naar het ingebrachte werkprobleem te kijken. Dit werkprobleem wordt helemaal uitgevraagd en besproken. De deelnemers krijgen de ruimte om een bijdrage te leveren. Dit maakt dat ze leren van elkaars kennis, vaardigheden en ervaringen. De sessies gaan om actuele dingen die spelen en er toe doen. Vaak kan het probleem na de sessie opgelost worden of heeft men nieuwe inzichten gekregen waar de inbrenger mee aan de slag kan.

De gekozen methodiek maakt dat elke deelnemer de ruimte krijgt om zijn bijdrage te leveren. In alle rust, zonder dat hij onderbroken wordt. Iedereen hoort wat er gezegd wordt omdat dit centraal gebeurt. Hierdoor brengen de deelnemers elkaar ook op gedachten. Met name het feit dat iedereen ieders bijdrage hoort in de verschillende fases geeft inspiratie. Het zijn werk gerelateerde problemen die je met vakgenoten/collega’s bespreekt. De inbreng van je vakgenoten is daarom leerzaam en herkenbaar. Tevens geeft het bespreken de deelnemer het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Dit geeft energie. Tenminste dat horen we vaak aan het einde bij de evaluatie van de intervisiegroepen die we begeleiden.

 

De intervisiemethodes

Er zijn meerdere methodes in te zetten voor intervisie. In dit blog bespreken we het basismodel. Andere vormen zijn hier van afgeleid. Wil je meer lezen over andere intervisie methodes, lees dan ons blog ‘De beste intervisie methode’. Echter welke intervisie methode je ook kiest deze werkt alleen als er aan onderstaande belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan.

De randvoorwaarden waar het over gaat;

  • De deelnemers hebben eenzelfde rol/ functie.
  • Er is geen sprake van een hiërarchische relatie. Iedere deelnemer is gelijk en er zit geen leidinggevende in de groep. Iedereen moet zich vrij voelen om zich uit te spreken zonder daar later op afgerekend te kunnen worden.
  • De intervisiegroep voelt veilig aan en er is een open sfeer. Er wordt respectvol met elkaar om gegaan en er wordt afgesproken om niet met anderen te delen wat er besproken wordt.
  • Alle deelnemers hebben voldoende communicatievaardigheden op het gebied van luisteren, doorvragen en samenvatten en zijn in staat zonder oordeel naar elkaar te luisteren.
  • Er is voldoende tijd en gelegenheid om met regelmaat (minstens 5 keer per jaar) bij elkaar te komen. Intervisie is een manier om professionaliteit van medewerkers te verhogen. Daarom faciliteren veel organisaties intervisiegroepen door daar werktijd, ruimte en eventueel begeleiding voor in te zetten.
  • Het aansluiten bij een intervisiegroep vraagt een bepaalde commitment. Intervisie werkt het beste als het een vaste groep is die elkaar regelmatig ziet. Dat betekent dat de leden met elkaar afspreken dat ze allemaal elke keer aanwezig zijn. Slechts bij hoge uitzondering kun je verstek laten gaan.
  • Tijdens de intervisie heeft iedereen alle aandacht voor degene die aan het woord is. Dat betekent dat er geen afleiding is in de vorm van telefoons e.d..
  • De ideale groepsgrootte is tussen de 5 en 8 personen.
  • De gekozen methodiek is leidend en de intervisiebegeleider bewaakt strak het proces. De kracht van elke intervisie methode zit vooral in het scheiden van informatie vergaren en oplossingen bedenken. We zijn geneigd  met de verkregen informatie snel een oplossing te bedenken maar dat is funest voor het proces. Daarom is een goede intervisiebegeleider die het proces bewaakt van belang en de groep bij de les houdt. Dit voor het slagen van het proces.

 

De meest gebruikte intervisie methodes

Weet dat elke intervisie methode is afgeleid van het zogenaamde basis model. In ons blog ‘Wat is de beste intervisie methode’ gaan we in op de drie meest gebruikte intervisie methodes. Dit zijn het basis model, de incident methode en de roddelmethode. De gekozen methode moet passen bij de intervisiegroep. Daarom is het belangrijk dat je voordat je een intervisie methode kiest, kijkt naar de groep en naar het doel dat je beoogt. Als je net begint met intervisie dan is het verstandig om je als groep eerst de basisvaardigheden van intervisie eigen te maken. Daarna kun je gerust met allerlei andere vormen gaan experimenteren.

Maar pas op! Veel pas opgestarte intervisiegroepen gaan de mist in met allerlei complexe werkvormen of dat ze regelmatig wisselen van methodiek. Dit komt doordat ze dan de basis nog niet voldoende eigen hebben gemaakt. Door de ingewikkeldheid van de werkvorm gaat de essentie verloren en levert de bijeenkomst onvoldoende op. Dat is jammer en gaat ten koste van de motivatie. Hierdoor stranden veel opgestarte intervisiegroepen. Ons advies als HEELopleidingen is om eerst met de basis te beginnen. Om vervolgens als je deze onder de knie hebt dan eens een keer een andere intervisie methode uit te proberen.

Wil je het volledige blog lezen, lees hier verder. Mocht je ondersteuning willen en is op dit moment intervisie niet de juiste interventie voor je om wat voor een reden dan ook, dan zou individuele begeleiding wat voor je kunnen zijn. Neem vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie. We helpen je graag. 

https://www.heelopleidingen.nl/publicaties/wat-is-intervisie/