Zakelijk Brabant
Image default
Aanbiedingen

Wat is het SNF keurmerk?

Wie werkt met arbeidsmigranten, en ook huisvesting biedt, krijgt te maken met het SNF-keurmerk. Wie arbeiders inleent, krijgt ook te maken met het SNA-keurmerk. Deze twee keurmerken kunnen elkaar tegenkomen bij bijvoorbeeld een bed-voor-bed-regeling voor uitzendbureaus. Hoe werken deze keurmerken? En wat houdt de regeling in? Een korte introductie in de verschillende keurmerken.

Wat is het SNF keurmerk?

SNF staat voor ‘Stichting Normering Flexwonen’. Met het keurmerk toont een bedrijf aan bij gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden aan dat de huisvestingslocaties voldoen aan de gestelde normen. Dat is belangrijk, omdat hiermee vertrouwen kan gewonnen bij alle stakeholders.

Bij flexwonen gaat het vaak om het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit keurmerk kan worden aangevraagd door alle ondernemingen die arbeidsmigranten huisvesten. Als particulier kun je het keurmerk aanvragen als je tenminste één locatie bezit die je aan arbeidsmigranten verhuurt.

Wat is een SNA keurmerk?

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Het is bedoeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Onder de inleners kunnen ook arbeidsmigranten vallen. In zo’n geval kunnen het SNA-keurmerk en SNF-keurmerk elkaar aanvullen. Detacheerders en payrollondernemingen kunnen ook gebruik maken van een dergelijk keurmerk, omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen.

 

Een SNA-keurmerk is niet wettelijk verplicht. Toch is het wel handig om te hebben. Je toont hiermee immers aan dat je je aan de wet en aan de gestelde eisen houdt. Dit kan voordelen bieden bij stakeholders.

Wat is het verschil tussen beide keurmerken?

Zoals je ziet zijn er verschillen tussen het SNA-keurmerk en het SNF-keurmerk. Bij SNF gaat het vooral om het huisvesten van arbeidsmigranten, met speciale aandacht voor de locaties waar deze worden gehuisvest. Bij SNA gaat het juist om het beperken van arbeidsrisico’s. Het zijn twee heel verschillende keurmerken, die elkaar toch tegen kunnen komen.

Het is belangrijk dat voor beide zaken aandacht zijn als er wordt gewerkt met arbeidsmigranten binnen een bedrijf. Daarnaast kan het SNA-keurmerk ook worden gebruikt voor het inlenen van binnenlandse arbeiders.

Bed-voor-bed-regeling

Ondernemingen die arbeidsmigranten huisvesten en in het register van SNF zijn opgenomen, kunnen gebruikmaken van de BEd-voor-bed-regeling. Dat houdt in dat als de gemeente een locatie niet gewenst vindt, men in gesprek kan gaan over andere locaties binnen de gemeente. Voor ieder bed dat verdwijnt, komt er een terug. Dit geldt alleen voor SNF-geregistreerde partijen. In het geval van uitzendbureaus moeten zij ook SNA-geregistreerd zijn.