Zakelijk Brabant
Image default
Aanbiedingen

Wat houdt een SNA keurmerk precies in?

Je hebt misschien wel eens gehoord van een SNA-keurmerk. Je weet misschien wat de grote lijnen ervan zijn, maar wat houdt het nu precies in? En wat heeft dit keurmerk te maken met het SNF-keurmerk? Is het behalen van zo’n keurmerk wettelijk verplicht? Dit is alles wat je moet weten over een SNA-keurmerk.

Wat betekent SNA?

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het keurmerk dat door deze stichting wordt uitgegeven, is bedoeld voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen. Denk bijvoorbeeld aan uitzendondernemingen, detacherings- en payrollbedrijven. Ook is het een nuttig keurmerk voor onderaannemers van werk.

 

Je kent het SNA-keurmerk misschien wel. Of je hebt er wel eens van gehoord. Ondernemingen die zo’n keurmerk hebben, zijn beoordeeld op de identificatie van de onderneming. Ook is duidelijk dat ze netjes de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting doen. De loonbetaling is in lijn met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Ook doet de SNA identiteitscontrole, zodat duidelijk is dat de werknemers gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in ons land. Op die manier worden risico’s beperkt.

Wie een keurmerk ontvangt, kan aantonen dat het bedrijf aan goed werkgeverschap voor iedereen doet. Daarmee laat je zien dat je een betrouwbare en deskundige partner bent.

Wat doet de Stichting Normering Arbeid?

De Stichting Normering Arbeid heeft als doel het realiseren van zelfregulering, zodat fraude en illegaliteit in de uitzendbranche voorkomen worden. Het is een belangrijk doel voor alle vormen van het onderaannemen van werk. Door regelmatig een inspectie uit te voeren en het keurmerk toe te kennen, geeft de stichting daaraan invulling.

 

De belangrijkste speerpunten zijn dat hoge boetes worden voorkomen, de risicoaansprakelijkheid te beperken, een openbaar register te onderhouden en de certificatie van ondernemingen te bevorderen. Uiteindelijk moet dat leveren tot een betere werkomgeving voor inleners.

SNA keurmerken en SNF keurmerken

Verwar het SNA-keurmerk niet met het SNF-keurmerk. Het SNF-keurmerk gaat namelijk alleen over de huisvestingsomstandigheden voor arbeidsmigranten. Het kan wel zijn dat een bedrijf zowel het SNA-keurmerk als het SNF-keurmerk heeft. Dat komt bijvoorbeeld voor bij uitzendbureaus die met arbeidsmigranten werken.

Soms zijn beide keurmerken noodzakelijk om te hebben. Bijvoorbeeld als een bedrijf met de gemeente wil praten over de bed-voor-bed-regeling. Daarom is het zaak te werken aan het behalen van de keurmerken.

Is een SNA keurmerk verplicht?

Een SNA-keurmerk is niet verplicht. Tenminste: er is geen wettelijke verplichting. Maar het kan wel erg goed van pas komen. Met een SNA-keurmerk toon je namelijk aan dat je je houdt aan de vereisten voor inlening van arbeidskrachten. Daarmee kun je aan stakeholders laten zien dat je een betrouwbare partner bent.