Zakelijk Brabant
Image default
Zakelijke dienstverlening

Pensioenwijziging, instemmingsrecht OR

Voor een wijziging van de pensioenovereenkomst heeft de werkgever de instemming nodig van de ondernemingsraad (OR). De ondernemingsraad heeft namelijk instemmingsrecht als de belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen wordt aangepast.    

Bij een onderneming met minder dan 50 werknemers moet de werkgever de personeelsvertegenwoordiging (PVT) de benodigde informatie verstrekken die zij voor een eventueel overleg met de werkgever nodig heeft. 

Objectieve beoordeling 

Het is belangrijk dat de adviseur van de ondernemingsraad los van iedereen staat. Om te voorkomen dat hij wordt belemmerd in zijn advies, moet hij zonder restricties het voorstel van de werkgever objectief kunnen beoordelen. 

Voor 2025 zijn er belangrijke besluiten te maken 

Het kan zijn dat er voorlopig nog geen pensioenwijziging plaatsvindt omdat de werkgever (nog) op basis van oude gunstige condities de pensioenregeling bij een pensioenuitvoerder heeft ondergebracht. In 2025 is een pensioenwijziging voor bijna alle werknemers onvermijdelijk: het pensioenstelsel wordt vernieuwd naar aanleiding van het in 2020 tot stand gekomen pensioenakkoord. De overeenstemming tussen werkgever, ondernemingsraad, werknemers en eventuele vakbonden over deze wijziging moet vóór 2025 zijn bereikt. Daarna hebben de pensioenuitvoerder nog twee jaar de tijd de wijzigingen te verwerken waarna ze vanaf 2027 of eerder ingaan. 

Pensioentransitieplan

De werkgever legt verantwoording over de pensioenwijziging, verschillen en eventuele compensatie enz. af in het pensioen-transitieplan. Het is verstandig dat de werkgever ruim voor 2025 anticipeert op deze wijziging. Dat scheelt dubbel werk en vergroot het draagvlak. De ondernemingsraad dient voldoende tijd te krijgen om de juiste vragen te stellen en antwoorden te ontvangen. 

Van pensioen naar premie

De meest voorkomende pensioenwijziging is de overgang van een middelloonregeling naar een premieovereenkomst. Tevens onvermijdelijk vanaf 2027, het nieuwe pensioenstelsel maakt alleen premieovereenkomsten mogelijk.  Het gegarandeerde pensioen wordt vervangen door een premieafspraak. Vermeerderd met de beleggingsresultaten bouwt de werknemer een pensioenkapitaal op waarmee op pensioendatum een pensioen wordt gekocht. De hoogte is afhankelijk van de premie-inleg, rendementen, rente op pensioendatum, tarieven pensioenuitvoerders enz. Het pensioen wordt dus minder zeker. 

Begeleiding ondernemingsraad 

Verstandig dat de ondernemingsraad zich tijdens dit of een andere wijzigings- proces laat bijstaan door een onafhankelijk pensioenadviseur. Hij of zij kan de voor- en nadelen op waarde schatten en samen met u optrekken om tot een realistisch akkoord te komen. Hier vindt u meer informatie over het instemmingsrecht van de OR