Zakelijk Brabant
Image default
Zakelijke dienstverlening

5 risico’s waar je moet op letten bij een bouwplaats

Zonder twijfel is iedere bouwplaats onderhevig aan verschillende risico’s die bovendien ook zware gevolgen kunnen hebben. Niet alleen financieel en materieel voor de bouwheer, maar vast en zeker ook fysiek voor iedereen die er aanwezig is. Een goed veiligheidsplan waarin alle mogelijke risico’s geïnventariseerd worden en waarin voldoende maatregelen opgenomen worden om die risico’s te beperken, is een absolute must. Hiervoor een beroep doen op een veiligheidscoordinator Tmb is dit ook. Zijn kennis en ervaring zijn voor jou van onschatbare waarde. We gaan even in op de mogelijke risico’s die eigen zijn aan een bouwplaats.

 

Risico op arbeidsongevallen

Er zullen weinig werkplaatsen te vinden zijn waar het risico op arbeidsongevallen zo groot is als op een bouwplaats. Vrachtwagens en machines die her en der over het terrein rijden, werken op hoogte en met gevaarlijke stoffen, losliggende materialen, onderdelen en gereedschappen, het vormt allemaal een mogelijk gevaar. Beperken van de risico’s waar mogelijk en sensibiliseren van alle aanwezigen is noodzakelijk om een veilige bouwplaats te creëren. Een arbeidsongeval kost niet alleen heel wat geld, het is ook voor het slachtoffer een traumatische ervaring en dus te vermijden.

 

Risico op overtreden van de veiligheidsvoorschriften

Op iedere bouwplaats gelden veiligheidsvoorschriften. Denk maar aan het dragen van een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en een fluorescerend vestje of het werken met een veiligheidsharnas op hoogte. Na verloop van tijd merk je echter vaak op dat het met het naleven van de veiligheidsvoorschriften de verkeerde kant op gaat. Het uitvoeren van voldoende controles kan die nonchalance een halt toe roepen. Loopt het echt de spuigaten uit, overweeg dan zelfs over te gaan op sancties bij herhaaldelijke overtredingen.

 

Risico op ongewenst bezoek

De aanwezigheid van materialen en gereedschappen brengt bepaalde mensen op verkeerde ideeën. Inbraken, diefstallen en vandalisme zijn aan de orde van de dag. Ervoor zorgen dat alles netjes opgeborgen wordt en dat het terrein goed afgesloten wordt aan het einde van de werkdag maakt al een groot verschil. Hier is de inzet van een beveiliger ook het overwegen waard, zeker tijdens de nachturen, in het weekend of op feestdagen.

 

Risico op schade door defecten en onveilige situaties

Schade die optreedt door defecten en onveilige situaties kost handenvol geld en brengt de deadline van het project in het gedrang. Omdat een volledig overzicht behouden, zeker op hoge of onbereikbare plaatsen, een hele opgave is, kun je hiervoor op periodieke tijdstippen een drone inspectie uitvoeren. Zo ben je er altijd zeker van dat je onregelmatigheden tijdig vaststelt en de nodige actie kunt ondernemen om de gevaarlijke situatie te normaliseren.

 

Risico op gevaar voor de omgeving

Ook voor de omgeving en de omwonenden kan een bouwplaats bepaalde gevaren opleveren. Goed om hier ook even bij stil te staan. Denk maar aan werfverkeer dat binnen en buiten rijdt bijvoorbeeld. Voldoende signalisatie, sensibiliseren van de bestuurders en informeren van de omwonenden zijn zaken die je niet uit het oog mag verliezen naar risicobeperking toe. De buurt zal de inspanningen zeker waarderen en het zorgt bovendien voor een betere verstandhouding.