Zakelijk Brabant
Image default
Zakelijk

Wat is het programma van Eisen?

Klinkt best streng en officieel, het Programma van Eisen. Zo nu en dan hoor je de term wel eens voorbij komen. Maar wat is het dan eigenlijk precies? Je leest hier alles over het PvE.

Document in een ontwerp of aanschafproces

Heel formeel beschouwd is een Programma van Eisen een document in een ontwerp of in een aanschafproces. Het wordt in verschillende disciplines gebruikt zoals bijvoorbeeld productontwerp, archeologie, architectuur, ruimtelijke ordening, nieuwe bedrijfsactiviteiten, de inhoud van diensten en de selectie van bedrijfssoftware.

Voorwaarden en limieten worden in een programma van eisen gedefinieerd

Als gesproken wordt van een programma van Eisen, dan wordt een geschreven verzameling van eisen en ook wensen bedoeld. De bedoeling van een Programma van Eisen is dat er op voorhand voorwaarden en limieten gedefinieerd worden. Daarbij kun je de eisen zien als criteria waaraan tenminste voldaan moet worden. De wensen zijn weer de criteria waaraan de verwachtingen moeten voldoen. Uiteraard is het de bedoeling dat partijen zich zoveel mogelijk aan het Programma van Eisen houden. Je zou ook kunnen zeggen dat een PvE alvast een stevige basis vormt voor de uiteindelijke evaluatie die gehouden zal worden. Het geeft bovendien richting en oplossingen en het is bewezen goed voor het teamwork. Ook creëer je met een Programma van Eisen een juridisch kader.

Speciaal voor het PvE is de NEN 2658 normering in het leven geroepen

Aan de inhoud van een PvE kunnen veel verschillende partijen meewerken. Dan moet je denken aan consumenten en gebruikers, afdelingen in- en verkoop, producenten, overheden en normeringen. Zeker in de bouwkundige wereld is een PvE aan de orde van de dag. In dat geval wordt het door de opdrachtgever gemaakt. Tijdens het bouwproces wordt het met name door de architect gebruikt. Op basis van de kaders die in het PvE gesteld zijn kan de architect iets ontwerpen dat door de opdrachtgever maximaal gebruikt kan worden. Speciaal voor het Programma van Eisen en de bouwkunde is de NEN 2658 normering vastgesteld.

Minimaal de functie van een gebouw en de grootte van de functie

Als het om gebouwen gaat en een PvE dan moet het minimaal de functie van een gebouw omvatten, net als de grootte van de functie, de ruimte, de relatie tussen de ruimte, de logistiek die bij de functie en de ruimte hoort, faciliteiten, comfort en uitstraling. Ook binnen de wereld van de IT is er vaak een rol weggelegd voor het PvE. In dat geval is het een document dat door de opdrachtgever of gebruiker wordt gemaakt. Het beschrijft dan hoe een programma moet werken en met welke software er gewerkt moet worden.

YNNO | Laat je inspireren bij het vinden van jouw eigen nieuwe manier van werken!

Data beschikbaarheid, data-invoer en data-opslag moeten benoemd worden

De software kan ook zelf ontworpen worden. Is dit het geval, dan is het PvE het belangrijkste document voor zowel de toekomstige gebruiker als de ontwikkelaar. In het PvE moet alles aan bod komen en zeker dat wat de gebruiker echt aangaat: dat wat hij ziet en dat wat geëist wordt. In het Programma van Eisen moeten ook zaken als data beschikbaarheid data-invoer en data-opslag benoemd worden.