Zakelijk Brabant
Image default
Gezondheid

PAGO vs PMO: wat is het verschil?

Door sommige werknemers worden PAGO en PMO wel eens met elkaar verward. Dit komt omdat deze best veel op elkaar lijken. Echter is de ene in sommige gevallen verplicht om gebruik van te maken en is de ander een keuze waar je voor kunt gaan.

Wat is een PAGO?

Nu zul je je waarschijnlijk af vragen wat een PAGO is. PAGO staat voor periodiek arbeidsgezondheidsdeskundig onderzoek. Het is dan ook een onderzoek naar de gezondheid van een werknemer. Het doel van een PAGO is dat mogelijk problemen die de arbeid kunnen hinderen zo snel mogelijk herkend worden.

In sommige gevallen is het verplicht om gebruik te maken van een PAGO onderzoek. Als je als werkgever verplicht bent om deze af te nemen, is dit vast gesteld in de CAO of een andere wet. Er zijn namelijk verschillende beroepen waarbij het verplicht is om deze onderzoeken uit te voeren.

De beroepen waarbij het verplicht is om deze onderzoeken uit te voeren, zijn beroepen waarbij de kans aanwezig is op gezondheidsproblemen. Deze gezondheidsproblemen worden ook wel beroepsziekte genoemd. Het zijn dan ook kwaaltjes die je kan krijgen van het werken in een bepaalde sector.

Een PAGO onderzoek moet uitgevoerd worden door een bedrijfsarts. Hoe vaak een PAGO uitgevoerd moet worden, is terug te lezen in de RIE. Voor bepaalde beroepen is het namelijk handiger om dit vaker te doen dan voor andere beroepen.

Bij een PAGO wordt eigenlijk altijd gekeken naar de werk gerelateerde gezondheidsproblemen die iemand kan ondervinden. Dit onderzoek wordt altijd uitgevoerd of begeleid door de bedrijfsarts. Volgens de wet is het voor sommige beroepen verplicht om een PAGO aangeboden te krijgen. Om alles goed te weten, kun je het beste op zoek gaan naar expertise PAGO ter beschikking. Bij JijGezond kun je dit krijgen.

Wat is een PMO?

Nu zul je je waarschijnlijk ook af vragen wat een PMO precies is. Gelukkig is dit relatief makkelijk uit te leggen. PMO staat namelijk voor preventief medisch onderzoek. Dit is een onderzoek dat een werkgever vrijwillig aan kan bieden aan een werknemer.

Een PMO is een onderzoek dat naast een PAGO uitgevoerd kan worden. Het is voor een werkgever dan ook niet verplicht om deze uit te voeren. Echter kan het in sommige gevallen wel verstandig zijn om een PMO uit te voeren. Vooral als je zeker wilt weten dat je werknemers helemaal gezond zijn, is het belangrijk om een PMO af te nemen.

Een PMO is een onderzoek die zich niet alleen focust op werk gerelateerde problemen, maar ook kijkt naar andere gezondheidsrisico’s. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de lichamelijke gezondheid, maar ook naar de geestelijke gezondheid. Ook wordt er gekeken naar de leefgewoonten van een werknemer.

Het verschil

Er zit best een groot verschil tussen een PAGO en een PMO. Zo is een PAGO verplicht om uit te voeren in verschillende sectoren. Een PMO is nooit verplicht om uit te voeren. Bij een PAGO wordt dan ook alleen maar gekeken naar de werk gerelateerde problemen. Bij een PMO wordt er ook gekeken naar persoonlijke, fysieke en mentale problemen.