Zakelijk Brabant
Image default
Financieel

Waarom zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zo duur?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u inkomen wanneer u niet meer kunt werken. Dit kan gaan om uitval door ziekte, een ongeval of zwangerschapsverlof. Met name voor zelfstandigen is het van groot belang een goede dekking voor arbeidsongeschiktheid te regelen. Uw inkomen valt namelijk geheel weg op het moment dat u niet meer in staat bent te werken. Voor een medewerker is loondienst geldt dat een deel van het loon de eerste twee jaar vaak wordt doorbetaald.

Waar is de hoogte van de premie van afhankelijk?
De hoogte van de premie is van verschillende factoren afhankelijk. Ten eerste is de duur van de uitkeringsperiode hierop van grote invloed. Dit geldt ook voor de hoogte van het bedrag dan verzekerd wordt. Daarnaast spreekt u met de verzekeraar een periode af, die geldt als u eigen risico. Bijvoorbeeld het eerste half jaar arbeidsongeschiktheid is mijn eigen risico en krijg ik geen uitkering via de verzekering. Hoe langer de periode van eigen risico, hoe lager de premie.

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo duur?
Voor veel startende zelfstandigen is het vrijwel onbetaalbaar om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het afdekken van het risico voor het gehele inkomen tot bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd, is erg kostbaar voor een verzekeraar. Vandaar dat er een hoge premie voor de verzekerde tegenover staat.

Betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering
Er zijn grote variatie in de polisvormen, waardoor vaak ook een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering mogelijk is. Alleen keert deze bijvoorbeeld een lager bedrag uit bij ziekte of er is sprake van een langere eigen risicoperiode. Ook is het mogelijk om slechts voor een korte periode een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp af te sluiten.

Drie soorten arbeidsongeschiktheid
Tevens is het van belang te kijken naar de drie verschillende vormen van arbeidsongeschiktheid. Afhankelijk van het gekozen type zal ook de verzekeringspremie variëren. Ten eerste is er de beroepsarbeidsongeschiktheid. In dit geval biedt de verzekering een dekking wanneer iemand zijn eigen beroep niet meer kan uitvoeren. Een tweede type verzekering is de arbeidsongeschiktheid voor passend werk. In dit geval zal de verzekerde eerst moeten kijken naar ander werk op hetzelfde opleidingsniveau, wanneer het eigen beroep niet meer tot de mogelijkheden behoort. Deze verzekerings heeft een lagere dekking voor arbeidsongeschiktheid. Tot slot is er het derde type arbeidsongeschiktheid. Hierbij gaat het om arbeidsongeschiktheid voor gangbare arbeid. Deze verzekering keert alleen uit wanneer als er ook geen werk onder je niveau beschikbaar is. Deze dekkingsgraad is dus aanzienlijk lager van de beroepsarbeidsongeschiktheid. De premie van de arbeidsongeschiktheid voor gangbare arbeid is hierdoor lager dan bij de andere twee type verzekeringen.

https://aovcentrum.nl/aov-vergelijken/