Zakelijk Brabant
Image default
Bedrijven

Tips bij het uitkiezen van een logistiek dienstverlener

Voor je bedrijf kan het nodig of zinvol zijn om een logistieke dienstverlener in te schakelen. Waar let je dan op? Welk deel van de logistiek besteed je uit? Maar eerst, wat verstaan we onder logistiek en wat doet een logistiek dienstverlener?

 

Wat verstaan we onder logistiek?

De term logistiek dekt veel activiteiten, die je als volgt kan samenvatten: de logistiek zorgt ervoor dat goederen worden opslagen en vervoerd, maar ook dat die tijdig, in de gewenste hoeveelheid en vorm beschikbaar zijn, waar die op een gegeven moment gevraagd zijn. Als bijkomende eis dienen de gezamenlijke kosten te worden geminimaliseerd. Daarbij gaat het om de gehele logistieke keten en niet om suboptimalisatie.

 

Evaluatie

Het is zinvol om zo nu en dan de logistiek in je bedrijf te evalueren. Wat vroeger zinvol was, hoeft dat nu niet meer te zijn. Waar zitten de huidige knelpunten en wat dient daaraan te worden gedaan? Behoort de logistiek tot de kernactiviteiten? Wat zou het betekenen als bepaalde logistieke activiteiten zouden worden uitbesteed? Wat zijn de toekomstplannen van je bedrijf? Hoeveel moet er worden geïnvesteerd in de logistiek? Doe je dat zelf of laat je dat over aan een dienstverlener?

 

Logistiek plan

De evaluatie uit de vorige paragraaf dient te leiden tot een logistiek plan. Op welke manier gaat de logistiek in je bedrijf ingevuld worden. Wat doet je bedrijf zelf en wat niet? Ook als er niets wordt uitbesteed, zal in het plan moeten staan hoe je bedrijf de activiteiten gaat uitvoeren en wat de kosten daarvan zijn. Als er activiteiten uitbesteed gaan worden, welke zijn dat dan en wat betekent dat voor je bedrijf. Welke kosten zijn eraan verbonden? Je zult dus onder meer een reële inschatting dienen te maken van wat een logistieke dienstverlener voor die activiteiten vraagt.

 

Keuze van logistiek dienstverlener

Als het logistieke plan het gebruik van een logistiek dienstverlener noemt, kan je daarmee op zoek naar een. Welke dienstverleners bieden de diensten die je wilt? Hoeveel geld vragen ze? Welke heeft het best bod? Je bent echter in wezen op zoek naar een logistiek partner. Een dienstverlener die met je meedenkt, die jouw groeipad kan invullen, die begrijpt dat het om een totaal dienstverleningspakket gaat en niet om individuele activiteiten. Als het tot een intensieve samenwerking gaat komen, dient tenminste op managementniveau je bedrijf en de dienstverlener met elkaar uit de voeten kunnen. Botsende bedrijfsculturen kan een probleem zijn.

Bron: Krijgsman Public Warehousing