Zakelijk Brabant
Image default
Bedrijven

Alles over Knowledge management

Organiseren, creëren, gebruiken en het delen van collectieve kennis binnen een organisaties, worden het proces van het knowledge management (KM) genoemd. Het bewaren van informatie op een plaats waar het gemakkelijk toegankelijk is, is de sleutel van het succes van kennisbeheer.

Verschillende soorten knowledge management

Van een organisatie, is kennis een van de meest waardevolle onderdelen. Het is dan ook van groot belang voor elke onderneming dat deze kennis wordt opgeslagen, gedeeld en dat ervoor gezorgd wordt dat deze kennis groeit.

Het knowledge management, helpt de organisatie dus bij het verwerven, organiseren en delen van:

  • Expliciete kennis (kennis die gemakkelijk op te schrijven en te delen is)
  • ‍Impliciete kennis (toegepaste kennis)‍
  • Stilzwijgende kennis (kennis opgedaan uit persoonlijke ervaring)

 

Knowledge management proces

Op het hoogste niveau is een knowledge management proces de manier waarop een bedrijf kennis beheert. Van de creatie tot de organisatiemethodologie, tot hoe het er vervolgens voor blijft zorgen dat het wordt gedeeld.

–          Kennis creatie Dit begint met kennisverwerving. De kennis kan uit vele bronnen komen, denk aan medewerkers binnen de organisatie of externe personen die ingeschakeld worden vanwege hun expertise over een specifiek onderwerp. Naarmate kennis wordt verworven, is de volgende stap om te begrijpen waarvoor kennis zal worden gebruikt, hoe deze zal worden toegepast en waar deze van toepassing is.

–          Kennis organisatie Om de kennis in de toekomst nog te kunnen gebruiken, moet de kennis worden gestructureerd in een knowledgemanagement systeem. Naast dat deze kennis moet worden georganiseerd, moet het ook beveiligd worden, zodat de kennis indien nodig toegankelijk is voor bevoegd personeel. Dit proces is een belangrijk onderdeel van knowledge management.

–          Kennis delen Het kennisorganisatieproces wordt afgerond door kennisdeling. Deze kennisdeling omvat alles van kennistraining tot kennisuitwisseling, waarbij kennis kan worden opgedaan of vergroot door middel van kennisgesprekken met andere medewerkers in een organisatie.

Al deze aspecten werken samen in een knowledgemanagementproces dat samenwerking en informatiedeling bevordert.

De voordelen van knowledgemanagement

Als een bedrijf zijn informatie en kennis effectief en efficiënt kan delen met zijn medewerkers, zal het bedrijf beter kunnen presteren. Wat zijn onder andere de voordelen van knowledgemanagement?

–          Besluitvorming zal sneller gaan

–          Er zal meer samenwerking zijn en dit genereerd ideeën

–          De kennis kan efficiënter worden ingezien

–          De kwaliteit van informatie en gegevens zal verbeteren

–          Intellectueel eigendom zal veiliger zijn

https://www.irisecm.com/solutions/knowledge-management/