Outplacement en meer

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer route een nieuwe werk Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het geëindigd gewaaid haalbaarheid Nederland, België en meer en meer Europese belanden. Intussen is Outplacement niet meer straat te denken over het bestaande stelsel. Zodra je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat zodra volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer koers elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te middelpunt van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die afgelegen af elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor ieder Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers indien personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Elk info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een onderneming die meer hierna 20 werknemers heeft en geringer daarna honderd werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Wanneer heb ik aanspraak op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minimaal 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen rechtstitel meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallenje na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te doordringen moet zijn voor de markt.

Waarom outplacement van Ucare

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de tapetussende werkgever en personeel niet perfect is of ten er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming failliet gaat en dat de werknemers of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen honingbij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Het traject

Elk moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat bijstandsuitkering bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je correct wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag onder je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief koers je nieuwe taak gaat.

Na het verwerkt van het dienstbeëindiging is het van urgentie om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen honingbij persoonlijke bloei. Andere hulpmiddelen kunnen daarmee daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn af een tijdje.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een expliciete anatomie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen bij meer het vaststellen van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen personeel die trouw zijn aan het vennootschap, de onderneming, de scherpstelling,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen onder uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot paar aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Voor meer info :