Alles over outplacement

In welke gevallen heb ik recht op outplacementregeling?

Om recht te hebben op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde ouderdom bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse werknemer In welke gevallen je na je ontslag wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Het traject

Persoonlijke groei

Verwerk van het ontslag

Alle willen en behoeftes zijn nu glashelder, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisatie zijn of nog steeds idem. In dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je precies weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse baan. Gezamenlijk met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek richting je kersverse functie gaat.

Je bent net ontslagen door uw personeelslid en dat kan zwaar vallen voor een werknemer. Daarom moet je ook als eerste het ontslag verwerk en totaalbeeld incasseren. Daarnaast wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit moment en wordt uw situatie op dit moment duidelijk gemaakt.

Hulp bij solliciteren

Het procesverloop van outplacement binnen 3 simpele stappen toegelicht:

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u vervolgens te maken met het opzegtermijn tamiflu dosage for adults. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn kersverse personeel?

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en personeelslid niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf faillissement gaat en dat de personeelslid of talloze weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeelslid richting een nieuwe beroep begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden gecreëerd in Amerika En hierna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Inmiddels is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het verkennen van willen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Collectief ontslag

30 werknemers van een bedrijf waar dat kalenderjaar minstens 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Wat is er veranderd?

Voor meer info :